Bu sayfada ODTÜ Biyoteknoloji Araştırma Birimi'nde yerleşik olan BIOMAT araştırma grubunun etkinliklerine göz atma fırsatı bulacaksınız.

Biyomalzemeler dünya çapında, bilim, mühendislik ve tıp alanından araştırıcılar için heyecan verici bir alandır. Bu alana Türkiye'de olan ilgi, özellikle de ODTÜ'de, artmaktadır. Üniversitemiz "Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği" alanında her zaman öncü rolünü üstlenmiştir. BIOMAT araştırma grubu da bu alanda ulusal ve uluslararası olarak ön sıralarda yarışmaktadır. Etkinliklerimiz eğitim ve öğretim, ileri düzey araştırmalar, konferanslar ve ulusal ve uluslararası düzeyde danışma merkezi olmayı içermektedir.

BIOMAT üyeleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar biyobozunur sert ve yumuşak doku implantları, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp (kemik, kıkırdak, kornea, sinir, kalp dokusu), kontrollü salım sistemleri (büyüme faktörleri, antibiyotikler, anti-kanser ilaçları) ve lipozomlar (fotodinamik, gen transferi ve ilaç salımı), biyosensör ve biyoreaktör uygulamaları için immobilizasyon, 3B basım ve doku mühendisliği in vitro çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumları (BIOMED'ler) grubumuz tarafından 1994'te başlatılmıştır ve artık uluslararası düzeyde düzenlenmektedir.

Türkiye Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği 2008'de grubumuzun öncülüğüyle kurulmuştur ve Avrupa Biyomalzeme Derneği'nin (European Society for Biomaterials) bir üyesidir.

Grubumuzun ve çeşitli kurumlardaki mezunlarımızın yoğun destek ve çabaları sonucunda BIOMATEN Merkezi kurulmuştur. Bu Merkez hem ODTÜ'nün Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, hem de Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) (şimdi T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - SBB ) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezidir.

Sitenin diğer bölümlerinde etkinliklerimiz hakkında daha çok ayrıntı bulacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.