Biyomalzemeler alanı, çeşitli bilim ve mühendislik dallarından araştırmacılar için heyecan verici bir alandır. Türkiye genelinde ve özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bu alana olan ilgi artmaktadır. Üniversitemiz ODTÜ-BIOMAT aracılığıyla Türkiye'de Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği alanlarında her zaman öncü rol ve faaliyetlerde bulunmuştur ve uluslararası düzeyde de oldukça rekabetçidir. Faaliyetlerimiz, bilginin yayılması için öğretim, araştırma, danışmanlık ve konferansları kapsamaktadır.

Öğretim çeşitli dersler aracılığıyla yürütülmektedir ve Biyoteknoloji Araştırma Birimi (BRU) (Biyolojik Bilimler Bölümü, ODTÜ) Biyomalzeme alanı ile doğrudan ilgili dersleri ile buna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bunlar Biyomedikal Malzemeler ve Enstrümantasyon (BIO 414), Biyomalzemeler (BIO 514), Biyotıp ve Biyoteknolojide Makromoleküller (BIO 554) ve Kontrollü Salım Sistemleri ve İlaç Hedefleme (BIO 580), Gelişmiş Biyomalzemeler (BIO 584).

Dersler hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO 414 - Biyomedikal Malzemeler ve Enstrümantasyon (Biomedical Materials and Instrumentation)

Ders Hakkında: 

Bu ders, öğrencileri biyolojik alanın iki önemli yönünü giriş düzeyinde tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu ders, doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilen malzemelerin biyomedikal uygulamalarını ele almakta ve vücut ile malzeme arasındaki etkileşimleri, biyouyumluluk kılavuzlarını ve biyomedikal enstrümantasyon sistemlerinde kullanılan uygun elektronik aparatların seçimini vb. kapsamaktadır.

 

Credits (3-0) 3
Prerequisite Consent of the Instructor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO 514 - Biyomalzemeler (Biomaterials)

Ders Hakkında: 

Bu dersin konusu, doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilen malzemelerin biyomedikal uygulamalarıdır. Katı özellikleri, biyomalzemelerde kullanılan çeşitli malzemeler, doku-malzeme etkileşimleri, in situ, in vitro ve in vivo uygulama yöntemleri ve sterilizasyon konuları ele alınmaktadır. Doku mühendisliği, ilaç taşınımı, implant tasarımı ve görüntülemeyi içeren önemli yumuşak ve sert doku uygulamaları, biyo ve sentetik polimerlere özel vurgu yapılarak tartışılmaktadır.

Ders içeriği:

 • Katıların Yapısı
 • Malzemelerin Karakterizasyonu
 • Metalik İmplant Malzemeleri
 • Seramik İmplant Malzemeleri
 • Polimerik İmplant Malzemeleri
 • Biyomalzeme Olarak Kompozitler
 • Biyolojik Malzemelerin Yapı-Özellik İlişkileri
 • İmplantlara Doku Tepkisi
 • Yumuşak Doku Değiştirme - Sütürler, cilt, çene-yüz, kanla temas eden implantlar
 • Sert Doku Değiştirme- Uzun kemik onarımı, eklemler ve dişler
 • Transplantlar
 • Son Makaleler

Ders Kitabı:

 Biomaterials, J.B.Park and R.S.Lakes, Plenum , 1992

Referans Kitaplar:

  • Biomaterials, J.B.Park and R.S.Lakes, Plenum , 1992
  • Mechanical Testing of Bone and The Bone-Implant Interface, Y.H. An, R.A.Draughn, CRC Press 2000
  • Principles of Tissue Engineering, R.P.Lanza, R.Langer, W.L.Chick, Academic Press, 1997
  • Biotechnology and Bioactive Polymers, C.G.Gebelein, C.H.Carraher,Jr., Plenum Press,1994
  • Immobilized Macromolecules, U.B.Sleyr, P.Messner, D.Pum, M.Sara, Springer-Verlag,1993

Referans Dergiler:

 Many journals including Biomaterials, J. Biomedical Materials Research, J. Materials Science: Materials in Medicine, J. Controlled Release, J. Microencapsulation, J. Biomaterials Science: Polymer Edition, and Tissue Engineering are among the sources from which the students will be given reading material.

 

Credits (3-0) 3
Prerequisite Consent of the Instructor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO 554 - Biyotıp ve Biyoteknolojide Makromoleküller (Macromolecules in Biotechnology and Biomedicine)

Ders Hakkında:

Bu dersin içeriğinde biyopolimerlerin (polinükleotidler, polipeptitler ve polisakaritler) sınıflandırılması, sentezi ve transformasyonu yer almaktadır. Merrifield katı hal sentezi, sentetik makromoleküllerin sınıflandırılması, sentezi ve dönüşümü, kimyasal ve biyolojik dönüşüm, solüsyon davranışı, sarmal-bobin geçişi, katı halde biyolojik polimerlerin yapısı, morfolojisi ve özellikleri, tek kristal oluşumu biyotıp ve biyoteknoloji uygulamaları ele alınmaktadır.(S/WE)*

Ders İçeriği:

  • Tanıtım
  • Makromoleküler Bileşiklerin Sınıflandırılması
  • MW ve Polimolekülerlik
  • Sentetik Polimerlerin Sentezi
  • Polikondenzasyon Yoluyla Zincirdeki Heteroatomlu Makromoleküllerin Sentezi
  • Proteinlerin Katı Hal Sentezi
  • DNA'nın Kimyasal Sentezi İçin Stratejiler
  • Kimyasal Dönüşüm
  • Makromoleküler Çözüm
  • Biyopolimerlerin Peptit Bağ Yapısı ve Morfolojisi
  • a-Helis ve Tek kristal
  • Serbest Enerjiler, Bağlanma Türleri ve Konformasyon
  • Paketleme Yoğunluğu
  • Makromoleküler Simetri
  • Spesifik Biyopolimerler
  • Son Makaleler

Referans Kitaplar:

  • Biotechnology and Bioactive Polymers, C.G.Gebelein, C.H.Carraher, Jr., Plenum Press, 1994
  • Immobilized Macromolecules, U.B.Sleyr, P.Messner, D.Pum, M.Sara, Springer- Verlag,1993
  • Biosensors, A.E.G.Cass, IRL Press,1990
  • Biopolymers, A.G.Walton, J.Blackwell, S.H.Carr, Academic Press, 1973
  • Biophysical Chemistry, C.R.Cantor, P.R.Schimmel, W.H.Freeman and Co.,1980
  • Polysaccharides, E.D.T.Atkins, Macmillan,1985

Credits (3-0) 3
Prerequisite Consent of the Instructor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO 580 - Kontrollü Salım Sistemleri ve İlaç Hedefleme (Controlled Release Systems and Drug Targeting)

Ders Hakkında:

Bu ders, biyolojik olarak aktif maddelerin hedeflenmesinde ve iletilmesinde kullanılan biyoaktif madde yönetimi ve sistemlerine ve bunların vücuttaki akıbetine yönelik yaklaşımlara genel bakış kazandırır. Lipozomlar, kolloidal taşıyıcılar, membranlar ve biyolojik olarak parçalanabilen sistemler gibi taşıyıcılar ele alınacaktır. Gen tedavisi ve çeşitli antikanser, ağrı kesici ve antibiyotik uygulaması ile ilgili genetik materyal dağıtımına yönelik yaklaşımlar, güncel literatür kullanılarak tartışılmaktadır.

Credits (3-0) 3
Prerequisite Consent of the Instructor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO 584 - Gelişmiş Biyomalzemeler (Advanced Biomaterials)

Ders Hakkında:

Bu derste, biyomalzemeler alanının en önemli ve yeni konuları, en son literatür kullanılarak tartışma şeklinde incelenir: Biyomalzemelerin test edilmesi, biyostabilite, bozunma mekanizmaları, materyallerin biyo- ve hemouyumluluğu, biyomedikal cihazların sterilizasyonu, hücre-biyomalzeme etkileşimleri, biyobozunur taşıyıcılar ile ilaç taşınımı, sert ve yumuşak doku büyütme, implantlar, diş uygulamaları ve kemik çimentoları, doku mühendisliği, biyomedikal enstrümantasyon ve görüntüleme.

Ders İçeriği:

  • Temel Biyomalzeme Kavramlarına Bir Bakış
  • Biyomalzemelerin Testi - Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik (in situ, in vitro, in vivo ve klinik) Test Yöntemleri 
  • Biyostabilite, Bozunma Mekanizmaları ve Biyobozunur Malzemeler 
  • Biyouyumluluk ve Hemouyumluluk ve İyileştirme Yolları
  • Biyomedikal Cihazların Sterilizasyonu 
  • Doku Mühendisliği ve Hücre-Biyomalzeme Etkileşimleri - Kıkırdak, Tendon, Sinirler, Karaciğer 
  • İlaç Taşınımı
  • Yumuşak Doku Büyümesi 
  • Sert Doku İmplantları ve Kemik Çimentoları 
  • Diş Uygulamaları
  • Biyomedikal Enstrümantasyon ve Görüntüleme
  • Biyoteknoloji ve Biyomalzemeler

Referans Kitaplar ve Makaleler:

  • Principles of Tissue Engineering, R.P.Lanza, R. Langer, W.L.Chick, Academic Press, 1997
  • Human Biomaterials Applications, D.L.Wise, et al., Humana Press, 1996
  • Polymeric Biomaterials, S.Dimitriu, Marcel Dekker, 1993
  • Biodegradable Implants in Fracture Fixation, L. Kwok-sui et al.,World Scientific, 1994

Referans Dergiler:

Biomaterials incorporating Clinical Applications, J. Controlled Release , J. Materials Science: Materials in Medicine, Biomaterials, Tissue Engineering, J. Biomaterials Science: Polymer Edition.

Credits (3-0) 3
Prerequisite Consent of the Instructor


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 10:55