Dilara_Goksu_Tamay

Ünvan

   Bilimsel Proje Uzmanı, BIOMATEN, ODTÜ
Doktora Öğrencisi, Biyoteknoloji EABD, ODTÜ

Adres

   BIOMATEN, ODTÜ, Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
Üniversiteler Mh., Dumlupınar Blv. No:1 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye

E-Posta

   dtamay[at]metu.edu.tr
dilara.tamay[at]metu.edu.tr

Telefon

   +90 312 210 51 91 

     

Eğitim

Doktora      2020-      Biyoteknoloji EABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Yüksek Lisans      2016-2019      Biyoteknoloji EABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Lisans    2011-2016    Biyomühendislik, Mühendislik Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlar

Tamay, D. G., Gokyer, S., Schmidt, J., Vladescu, A., Yilgor Huri, P., Hasirci, V., and Hasirci, N. (2022). Corrosion Resistance and Cytocompatibility of Magnesium−Calcium Alloys Modified with Zinc- or Gallium-Doped Calcium Phosphate Coatings. ACS Applied Materials and Interfaces. DOI: 10.1021/acsami.1c16307
 
Tamay, D. G. and Hasirci, N. (2021) Bioinks—materials used in printing cells in designed 3D forms, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 32:8, 1072-1106, DOI: 10.1080/09205063.2021.1892470
 
Tamay, D. G., Dursun Usal, T., Alagoz, A. S., Yucel, D., Hasirci, N., and Hasirci, V. (2019). 3D and 4D Printing of Polymers for Tissue Engineering Applications, Enabling Biomaterials For New Biomedical Technologies And Clinical Therapies, Eds. H.Uludag, A.Pandit, L. Kuhn, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 7, 164. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00164

Projeler

2021- Mikrodesenli Yüzey Üzerinde Sinir Doku Modeli Oluşturulması, Akson Yönlendirme ve Sinir Hasarı İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi   TÜBİTAK 1001   Doktora Bursiyeri
2019-   Biyobozunur Kraniyofasyal Defekt İmplantı Geliştirilmesi TEYDEB 1501   Ar-Ge Mühendisi
2019-2021 Biodegradable and Non-Biodegradable Orthopedic Implants with Bactericidal Coatings and Controllable Degradability (CoatDegraBac) ERA.NET RUS PLUS   Ar-Ge Mühendisi

Bildiri ve Konferanslar

Dilara Goksu Tamay, Şeyda Gökyer, Jürgen Schmidt, Alina Vladescu, Pınar Yılgör Huri, Vasıf Hasırcı, Nesrin Hasırcı (2021), Çinko/Galyum Katkılı, Kalsiyum Fosfat Kaplamalı, Magnezyum-Kalsiyum İkili Alaşımların İn Vitro Aşınma Dayanımı ve Hücre Uyumluluğunun İncelenmesi, 25. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED 2021-TR), Ankara, Türkiye (Çevrimiçi)   Sözlü Sunum
 
Dilara Goksu Tamay, Can Ozen, Vasif Hasirci (2019), Design and In Vitro Testing of a Peripheral Nerve Guide, 24th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED 2019), İzmir, Türkiye Poster Sunumu
 
Dilara Goksu Tamay, Can Özen, Vasıf Hasırcı (2018), Periferal Sinir Yonlendiricisi Tasarımı ve İn Vitro Koşullarda Denenmesi, 23. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED2018-TR), İstanbul, Türkiye Poster Sunumu

Son Güncelleme:
11/05/2022 - 15:00