Dilara_Goksu_Tamay

  

  

Ünvan

   Bilimsel Proje Uzmanı, BIOMATEN, ODTÜ
Doktora Adayı, Biyoteknoloji EABD, ODTÜ

Adres

   BIOMATEN, ODTÜ, Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
Üniversiteler Mh., Dumlupınar Blv. No:1 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye

     

Eğitim

Doktora      2020-      Biyoteknoloji EABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Yüksek Lisans      2016-2019      Biyoteknoloji EABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Lisans    2011-2016    Biyomühendislik, Mühendislik Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yayınlar

Falcone, N., Ermis, M., Tamay, D. G., Mecwan, M., Monirizad, M., Grett Mathes, T., Jucaud, V., Choroomi, A., de Barros, N. B., Zhu, Y., Vrana, N. E., Kraatz, H.-B., Kim, H.-J. ve Khademhosseini, A. (2023). Peptide Hydrogels as Immunomaterials and Their Use in Cancer Immunotherapy Delivery. Advanced Healthcare Materials, 2301096. DOI: 10.1002/adhm.202301096
   
Buyuksungur, S., Yilgor Huri, P., Schmidt, J., Pana, I., Dinu, M., Vitelaru, C., Kiss, A. E., Tamay, D. G., Hasirci, V., Vladescu, A. ve Hasirci, N. (2023). In vitro cytotoxicity, corrosion and antibacterial efficiencies of Zn doped hydroxyapatite coated Ti based implant materials. Ceramics International, 49(8), 12570-12584. DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.12.119
  
Schmidt, J., Pana, I., Bystrova, A., Dinu, M., Dekhtyar, Y., Vitelaru, C., Gorohovs, M., Marinescu, I. M., Yilgor Huri, P., Tamay, D. G., Juravlea, G. A., Buyuksungur, S., Parau, A. C., Hasirci, V., Hasirci, N. ve Vladescu, A. (2023). Zn doped CaP coatings used for controlling the degradation rate of MgCa1 alloy: In vitro anticorrosive properties, sterilization and bacteria/cell-material interactions. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 222, 113087. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2022.113087
  
Tamay, D. G., Gokyer, S., Schmidt, J., Vladescu, A., Yilgor Huri, P., Hasirci, V. ve Hasirci, N. (2022). Corrosion Resistance and Cytocompatibility of Magnesium−Calcium Alloys Modified with Zinc- or Gallium-Doped Calcium Phosphate Coatings. ACS Applied Materials and Interfaces. DOI: 10.1021/acsami.1c16307
 
Tamay, D. G. ve Hasirci, N. (2021) Bioinks—materials used in printing cells in designed 3D forms, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 32:8, 1072-1106, DOI: 10.1080/09205063.2021.1892470
 
Tamay, D. G., Dursun Usal, T., Alagoz, A. S., Yucel, D., Hasirci, N. ve Hasirci, V. (2019). 3D and 4D Printing of Polymers for Tissue Engineering Applications, Enabling Biomaterials For New Biomedical Technologies And Clinical Therapies, Eds. H.Uludag, A.Pandit, L. Kuhn, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 7, 164. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00164
    

Projeler

2021-Devam Eden Mikrodesenli Yüzey Üzerinde Sinir Doku Modeli Oluşturulması, Akson Yönlendirme ve Sinir Hasarı İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi   TÜBİTAK 1001   Doktora Bursiyeri
           
2019-2022   Biyobozunur Kraniyofasyal Defekt İmplantı Geliştirilmesi TEYDEB 1501   Ar-Ge Mühendisi
           
2019-2021 Biodegradable and Non-Biodegradable Orthopedic Implants with Bactericidal Coatings and Controllable Degradability (CoatDegraBac) ERA.NET RUS PLUS   Ar-Ge Mühendisi

Bildiri ve Konferanslar

Arslantunalı-Şahin, D., Tamay, D. G., Işık, Ş., Köle, G. E., Yücel, D., Hasırcı, N., Hasırcı, V. (2023). Mikrodesenli Yüzey Üzerinde Sinir Doku Modeli Oluşturulması, Akson Yönlendirme ve Sinir Hasarı İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED 2023-TR), İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum 3.lük Ödülü)  Sözlü Sunum
   
Arslantunali-Sahin, D., Isik, S., Tamay, D. G., Kole, G. E., Yucel, D., Hasirci, N., Hasirci, V. (2022). Development of a Nerve Tissue Model on a Micropatterned Surface for Axon Guidance and Neural Regeneration Investigations, 26th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED 2022), Ankara, Türkiye (Çevrimiçi). Poster Sunumu
    
Tamay, D. G., Arslantunali-Sahin, D., Atik, A. C., Isik, S., Yucel, D., Kulah, H., Hasirci, N., Hasirci, V. (2022). Nerve Tissue Model on a Micropatterned Surface: Axon Guidance and Neural Regeneration, 32nd Annual Conference of the European Society of Biomaterials (ESB 2022), Bordeaux, Fransa. Poster Sunumu
   
Tamay, D.G., Gökyer, Ş., Schmidt, J., Vladescu, A., Yılgör Huri, P., Hasırcı, V., Hasırcı, N. (2021). Çinko/Galyum Katkılı, Kalsiyum Fosfat Kaplamalı, Magnezyum-Kalsiyum İkili Alaşımların İn Vitro Aşınma Dayanımı ve Hücre Uyumluluğunun İncelenmesi, 25. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED 2021-TR), Ankara, Türkiye (Çevrimiçi).   Sözlü Sunum
 
Tamay, D. G., Ozen, C., Hasirci, V. (2019). Design and In Vitro Testing of a Peripheral Nerve Guide, 24th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED 2019), İzmir, Türkiye. Poster Sunumu
 
Tamay, D. G., Özen, C., Hasırcı, V. (2018). Periferal Sinir Yonlendiricisi Tasarımı ve İn Vitro Koşullarda Denenmesi, 23. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED2018-TR), İstanbul, Türkiye. Poster Sunumu
   

Sertifikalar

February 2022 Bruker SKYSCAN 1172 MicroBT Kullanıcı Eğitimi    TEKNOGEM, Ankara, Türkiye
        
October 2020   Quanta FEG 650 Taramalı Elektron Mikroskop Kullanıcı Eğitimi Anatek & Araştırma Cihazları Ltd., Ankara, Türkiye
Thermo Fisher Scientific
        
December 2020 Chinese for HSK 1 Peking Üniversitesi- Coursera
        
July 2020 Nanotechnology: A Maker's Course Duke Üniversitesi- Coursera
        
September 2016 Teorik ve Uygulamalı Doku Mühendisliği Yaz Okulu HDMAG, Ankara, Türkiye


Son Güncelleme:
26/10/2023 - 14:14