1994 yılından beri devam eden BIOMED toplantılarının 23.’sü bu yıl ulusal ve Türkçe olarak düzenlenmiştir. Sempozyum, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) tarafından, BIOMATEN, ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin destek ve katkıları ile 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde 308 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda Biyomalzeme, Biyomedikal Bilim ve Mühendisliği, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp alanlarından konular sunulmuş ve tartışılmıştır. İki gün süren toplantıda 3 Boyutlu Basım ve Klinik Uygulamalar, Biyomedikal Uygulamalar, Hücresel Tedaviler ve Tanı Sistemleri, İlaç Salım Sistemleri, Doku Mühendisliği ve Modelleri, Hücre-Malzeme Etkileşimleri, ve Biyomalzemeler başlıklı oturumlarda bu alanlarda 36 uzman ve akademisyen konuşma yapmıştır. Konuşmalar ile eş zamanlı olarak ilk gün 49 ikinci gün 47 adet poster sunumu yapılmıştır. İkinci gün son oturumda "Biyomalzeme, Biyomedikal ve Sağlık: Eğitim, Üretim ve Translasyon" başlıklı Panelde özel sektörden ve akademiden 4 değerli Panelist yer almıştır. Sempozyum sonunda 4 çalışma Poster Ödülüne layık görülmüştür.

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerine ulaşmak ve daha fazla bilgi için biomed2018-tr.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyumdan fotoğraflar için tıklayınız.


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 02:13