Grubumuzun Doktora öğrencisi Esen Sayın "MİKROÇEVRENİN DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINA ETKİSİ" başlıklı tezini 12 Eylül 2017'de başarıyla savunmuştur. Kendisini ve tez danışmanları Prof. Vasıf Hasırcı ve Doç. Dr. Erkan Türker Baran'ı kutlarız.


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 01:17