Grubumuz Doktora öğrencisi Ezgi Antmen "MEME KANSERİ MODELİNDE HÜCRE-YÜZEY ETKİLEŞİMLERİ" başlıklı tezini 19 Eylül 2017'de başarıyla savunmuştur. Kendisini ve tez danışmanları Prof. Vasıf Hasırcı ve Prof. Utkan Demirci'yi kutlarız.


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 01:16