Işık, G.; Tezcaner, A.; Hasırcı, N.; Kızıltay, A. (2022) pH Duyarlı Hidrazon Bağıyla İki Farklı Ortamda mPEG-b-PCL Kopolimerine Farklı Yöntemlerle Konjuge Edilen Doksorubisin Miktarının Belirlenmesi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79 (2), 12-0. DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.04317

Bu çalışmanın amacı, antikanser bir ilaç olan Doksorubisinin (DOX) sentezlenen metoksi poli(etilen glikol)-blok-polikaprolakton (mPEG-b-PCL) polimerine pH-duyarlı hidrazon bağları aracılığıyla bağlanabileceği etkin ortamı bulmak ve konjüge edilmiş ilaç miktarını belirlemekti


Son Güncelleme:
30/07/2022 - 15:01