2015-2016 Akademik Yılı ODTÜ FBE Lisansüstü Tez Ödülü'ne Onur Hastürk "Mikrodesenlerin insan mezenkimal kök hücrelerinin yazgısı üzerine etkileri" adlı teziyle ODTÜ Yılın Tez Ödülünü kazanmıştır. Kendisini ve danışmanları Prof. Vasıf Hasırcı ve Prof. Nesrin Hasırcı'yı kutlarız.


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 01:03