Doktora öğrencimiz A. Selcen Alagöz "BONE TISSUE ENGINEERING USING MACROPOROUS PHBV-ELP SCAFFOLDS" başlıklı tezini 9 Eylül 2016'da BIOMATEN'de başarıyla savunmuş ve Doktor ünvanını almıştır. Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz.


Son Güncelleme:
03/01/2022 - 00:50